Table of Contents

צרו קשר

מזכירות החוג

אורלית קיסר, מזכירת החוג ללימודי תאטרון

יום א':   14:30-11:30

ימים ב'-ה:  13:00–10:00

orlitk@savion.huji.ac.il

טלפון: 02-588-3936

תואר מוסמך ודוקטורט

לימודי התואר השני (מ.א.) והשלישי (דוקטורט) הינם העמקה של נושאים שנלמדו בתואר הראשון. בשני התארים האלה תוכנית הלימודים היא אישית. תכנית הלימודים והמחקר נבנית על ידי הסטודנט/ית והמדריך, בהתאם לתחום שבו בחר/ה הסטודנט/ית להתמחות. התוכנית כוללת קורסים מן החוג לתאטרון וגם מחוגים אחרים הרלוונטיים למחקר.

תלמידי/ות התואר השני נדרשים/ות להגיש עבודת סמינר מחקרית במהלך הלימודים ובסיומם עבודת גמר החוקרת את הנושא הנבחר. הנושאים למחקר רבים ומגוונים, כגון: ניתוח יצירות של מחזאים ואמני במה, יחסי גומלין של תאטרון עם אמנויות אחרות, התאטרון במדינות שונות ובתקופות שונות, הקשר בין תאטרון לחברה ועוד.