f0aeae5fc9125479186f5b3632c45e07

דבר ראשת החוג

יש דרכים רבות להתאהב בתאטרון. אני התאהבתי באמצעות קריאת מחזות. יש כאלה שאוהבים לקרוא בקול את הדיאלוגים; אני העדפתי להקריא את הוראות הבמה. ניסיתי לראות בעיני רוחי את המרחב שיצר המחזאי בדמיונו, ואז לצפות בדמויות הנעות בתוכו. יש שמתאהבים בתאטרון דרך משחק בחוגי נוער או בהצגות בית ספר; יש הנמשכים לאחורי הקלעים, לארגון של הכאוס, להפקה או לעיצוב. יש שאוהבים את החשכה באולם... [להמשך קריאה]

מהו החוג ללימודי תאטרון?

החוג ללימודי התאטרון באוניברסיטה העברית הוא אחד מן החוגים הוותיקים בישראל בהם לומדים ומלמדים תאטרון כתחום אקדמי ואמנותי בו בעת. הייחוד שבלימודי התאטרון, מתבטא בשילוב ידע חווייתי ועיוני, בחשיפת ההיבט הרגשי והאנושי בתוך השכלי והרציונאלי ובהיווצרות ראיית עולם דיאלוגית. הלימודים בחוג מאפשרים לפתח מחשבה יצירתית, ליצור קהילה ולחקור את העולם בכלים של אמנויות הבמה...  [להמשיך קריאה]

מה עושים עם זה?

הלימודים בחוג מהווים תשתית פורה לפעילות ותעסוקה עתידיות במחקר ובביקורת תאטרון, בעבודה ארכיונית, בהוראה, בחינוך, בטיפול, בהפקה ובניהול אירועים אמנותיים.

בוגרי החוג השתלבו בצמתים המרכזיים בפעילות התאטרונית בישראל, ביניהם נזכיר את: מוטי לרנר, המחזאי הישראלי שלו  מוניטין בינלאומי; ג'קי לוי, איש טלוויזיה, מחבר ואמן סטנד-אפ; ניר לנדה, אמן תאטרון בובות ותאטרון רחוב;, תאיר אבשלום, מנהלת צוותי הפקה בירושלים וראש תפקיד התחדשות במרכז ז'ראר בכר; חנין טרביה, אקטיביסטית ושחקנית תאטרון פלסטינאי; מנדי כהאן, מנהל מרכז יונג יידיש ואמן קברט; ד''ר שלי זר-ציון, חוקרת תאטרון ומרצה תקנית בחוג לתאטרון באוניברסיטת חיפה; ד''ר חווה אלדובי, חוקרת באמנות ניו-מדיה, חברת סגל בכיר באוניברסיטה הפתוחה, ועוד.