צרו קשר

מזכירות
אורלית קיסר  orlitk@savion.huji.ac.il
חדר 4607, הפקולטה למדעי הרוח
טלפון  טלפון: 02-588-3936
שעות קבלה: יום א׳ 14:30-11:30, ימים ב'-ה  10:00–13:00

ראש החוג

ד״ר דיאגו רוטמן diego.rotman@mail.huji.ac.il

יועצת אקדמית
ד"ר אולגה לויטן Olga.Levitan@mail.huji.ac.il 

ראו גם

Table of Contents

תאטרון יהודי

במסגרת הלימודים בחוג ניתן לבחור בשנה ב׳ להמשיך בלימודים כלליים על תאטרון ופרפורמנס או להתמקד בלימודי הדגש. אחד ההדגשים הוא: תאטרון יהודי.

לימודי הדגש בתאטרון יהודי מפגישים סטודנטים עם מגוון נושאים משמעותיים הקשורים להיווצרות התאטרון היהודי והתפתחותו, וכן לזיקתו של תאטרון זה לתהליכים היסטוריים חשובים בתקופה המודרנית. התאטרון היהודי מילא תפקיד חשוב בשמירת המסורת התרבותית ובחידושה, היה כלי מרכזי בגיבושן של זהויות ואידיאולוגיות שונות. התאטרון היהודי התפתח בדיאלוג עם תרבויות תאטרון שבקרבתן פעל, תוך הווצרות מאפיינים תרבותיים ספציפיים לתאטרון היהודי. 

לימודי הדגש בתאטרון יהודי מתייחסים להיבטים שונים בהתפתחותה של מסורת זו: מלימוד על תאטרון יידיש לצד היבטים מסויימים בתאטרון העברי, הישראלי ובתאטרון יהודי בשפות אחרות. במסגרת ההדגש הסטודנטים נחשפים לקורסים תיאורטיים ומעשיים ומעמיקים בנושא דרך קורסים עיוניים כגון: ״הדיבוק: מסע בימתי ואתנוגרפי״, ״תאטרון בתקופת השואה״, ״תאטרון יידיש בישראל״, "מבוא לתולדות התאטרון העברי והישראלי", "חנוך לוין: בין מחזה לבמה" ועוד. הסטודנטים משתתפים בסדנאות הנועדות לכתיבת מחזאות המבוססת על מקורות יהודים, ספרי זכרונות, טקסים יהודים או אירועים היסטוריים. כמו כן,ייפתחו פרויקטים תאטרוניים או פרפורמטיביים העוסקים בחקירה של מוטיבים או נושאים יהודים ביצירה.

לימודים בהדגש זה מהווים גם הזדמנות להעמיק את הלימודים בתרבות היהודית דרך הזווית הייחודית שמהווים לימודי התאטרון והפרפורמנס. במסגרת ההדגש, ניתנת אפשרות ללמוד קורסים עיוניים מחוגים חיצוניים בהם ניתן להעמיק את הידע בנושאים כגון היסטוריה יהודית, מחשבת ישראל, ספרות בשפות יהודיות, ועוד.