תכנית לימודים לבוגרות ובוגרים מבית הספר לאמנויות המילה

תכנית לימודים לבוגרות ובוגרים מבית הספר לאמנויות המילה

אנחנו מזמינים את הבוגרות והבוגרים להירשם לתאור ראשון בתחום של תאטרון ופרפורמנס באוניברסיטה העברית בירושלים. במסגרת שיתוף הפעולה בין האוניברסיטה העברית לביה"ס לאמנויות המילה  ובהתחשב בידע רב שרכשתם במהלך הלימודים נשמח להעניק לכן הכרה (פטור מלימודים) בהיקף של עד 14 נ"ז  (כ- 7 קורסים אקדמיים!). הכרה זו מותנית בראיון אישי עם ראש החוג  ועפ"י שיקול הדעת של מועצת החוג. 

בנוסף לאמור לעיל, החל משנת הלימודים הבאה (תשפ''ב) פתחנו מסלול לימודים משותף לחוג לתאטרון ולתכנית לתעודה הוראה בבית הספר לחינוך באוניברסיטה, שבסופה מקבלים גם תעודה הוראה בתאטרון בנוסף לתואר ראשון. בשנה הבאה יינתנו מענקים בסך 5,000 ₪ לכל הנרשמות.ים לתכנית המשולבת, בכפוף לסיום שנת לימודים ראשונה בתעודת הוראה.

להרשמה ומידע נוסף על החוג אתם מוזמנים מוזמנות לעיין באתר החוג https://theatre.huji.ac.il/ ובעמוד הפייסבוק שלנו https://www.facebook.com/theatrestudiesjerusalem/

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

ד"ר אולגה לויטן levitanolga6@gmail.com

גב' אורלית קיסר, רכזת החוג,  orlitk@savion.huji.ac.ilאו  ד״ר דיאגו רוטמן diego.rotman@mail.huji.ac.il

בתי ספר 2