דברי ראש החוג

תיאטרון ופרפורמנס הם תחומים המשלבים דיסציפלינות שונות ועולמי ידע שונים ומגוונים, השילוב בין לימודי תיאוריה ופרקטיקה, העיסוק במבט היסטורי וגיאוגרפי רחב על התחום המרתק לצד עיסוק ביצירה העכשווית בעולם ובאזורנו והימצאותו של החוג בירושלים, שבה קיימת זירה ניסיונית מרתקת וייחודית בתחומי התיאטרון והפרפורמנס הופכים את החוג שלנו לאחד החוגים המרתקים באוניברסיטה. זהו  חוג  המאתגר את גבולות הדיסציפלינות ואת עולמות הידע שלנו, במסגרתו מעלים שאלות על זהות, מגדר ושפה לצד שאלות על אסתטיקה ועל ההקשרים החברתיים, הכלכליים, התרבותיים והפוליטיים של היצירה, היוצרים והקהל. החוג שלנו הוא מעבדה למחקר במסגרתה פועלת קהילה תומכת ובטוחה של סטודנטים, מרצים וצוות מנהלי. 

ד״ר דיאגו רוטמן 

יולי 2019